Interior del convent

Convocatòria: 

1a Convocatòria Novembre

Fotografía: 

Interior del convent