La Sagrada Familia

Convocatòria: 

1a Convocatòria Novembre

Fotografía: 

La Sagrada Familia