Cal llegir entre línies

Convocatòria: 

4a Convocatòria Maig

Fotografía: 

Cal llegir entre línies