Presoner del temps

Convocatòria: 

4a Convocatòria Maig 2021

Fotografía: 

Presoner del temps