SENTIR LA FOTOGRAFIA - EL JURAT i ELS CONCURSOS

Noticies » SENTIR LA FOTOGRAFIA - EL JURAT i ELS CONCURSOS

SENTIR LA FOTOGRAFIA - EL JURAT i ELS CONCURSOS

SENTIR LA FOTOGRAFIA - EL JURAT i ELS CONCURSOS

Divendres 7 de febrer de 2020 a les 18:30 h

Arxiu Comarcal del Berguedà

C/ Colònia Escolar Permanent  2,  Berga